Op de website van CATF, achter de klanten log-in is het verslag van de SAC vergadering van 19 december 2017 gepubliceerd.