Wat is CATF?

Het Central American Timber Fund FCP-SIF (“CATF”) is een beleggingsfonds met zijn basis in Luxemburg. CATF wordt beheerd door BAUM Management S.à r.l. (“BAUM”). CATF heeft beleggingen in teakboomplantages in Costa Rica. De bomen die geproduceerd worden in Costa Rica zijn voornamelijk FSC-gecertificeerd en dat betekent dat CATF een duurzaam fonds is. De bomenplantages in Costa Rica worden onderhouden door twee lokale plantagebeheerbedrijven, zij staan onder toezicht van de Latin American Timber Corporation S.A. (“LATC”). LATC is een gespecialiseerd adviesorgaan op het gebied van bosbouw en teak. LATC valt onder toezicht van BAUM en maakt daarmee geen deel uit van de kosten die door CATF worden gedragen.

CATF en BAUM staan onder toezicht in zowel Luxemburg als Nederland. In Luxemburg houdt de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier’ (“CSSF”) toezicht op het fonds en in Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”). CATF kent ook een algemene vergadering van unithouders en een Supervisory & Audit Committee (“SAC”). Deze SAC bestaat uit vijf leden waarvan er drie leden door de unithouders worden benoemd.

Wat is een beleggingsfonds?

Een beleggingsfonds belegt collectief het geld van de beleggers die in het fonds hebben geïnvesteerd. Iedere belegger die deelneemt in een beleggingsfonds ontvangt voor zijn investering deelnemingsrechten; bij CATF worden deze rechten vertaald in units. Zo beleggen de houders van units in CATF nu gezamenlijk indirect in teakbomen en de gronden waarop deze groeien in Costa Rica.

Waarom Luxemburg?

Luxemburg is op de VS na de grootste markt voor beleggingsfondsen. Hierdoor is in Luxemburg een bloeiende en concurrerende dienstverlening op het gebied van beleggingsfondsen ontstaan. Naast vele actieve internationale aanbieders zijn ook veel grote Nederlandse banken en fondsbeheerders in Luxemburg gevestigd. Bovendien beschikt Luxemburg over een internationaal erkend toezichtregime, het CSSF. Het toezicht dat in Luxemburg op de financiële sector wordt gehouden is vergelijkbaar met het toezicht in Nederland, zo niet strenger. Als lid van de Europese Unie gelden wel dezelfde basiseisen voor de financiële sector als in Nederland.

Wat is een SIF?

SIF staat voor een ‘Specialised Investment Fund’, een gespecialiseerd beleggingsfonds. Deze fondsstructuur bestaat sinds februari 2007 in Luxemburg. De eigenschappen van deze fondsstructuur maken hem geschikt voor investeringen in speciale categorieën zoals bijv. vastgoed, grondstoffen of teakbomen. Meer details over deze fondsstructuur zijn opgenomen in de prospectus.

Wat is een FCP?

FCP staat voor Fonds Commun de Placement. Een FCP is een vorm waarin een beleggingsfonds in Luxemburg kan worden gestructureerd. CATF als FCP heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Een FCP is vergelijkbaar met wat in Nederland een Fonds voor Gemene Rekening wordt genoemd. Dit is dan ook de reden dat de bezittingen van CATF (in)direct gehouden worden via de custodian; Banque de Patrimoines Privés S.A. Luxembourg. Meer details over deze vorm van het fonds zijn opgenomen in de prospectus. 

Hoe wordt de NAV van CATF bepaald?

Eenmaal per jaar wordt een onafhankelijk gecontroleerde waardebepaling van alle bezittingen van CATF gemaakt. Overige inkomsten en uitgaven worden hierbij opgeteld en respectievelijk afgetrokken. Dit resulteert in een totale waarde, ook wel “Assets under Management” genoemd, die vervolgens wordt gedeeld door het totale aantal units. Zodoende ontstaat een bepaling van de intrinsieke waarde van een unit (ook wel “Net Asset Value” genoemd). De peildatum is jaarlijks 15 juni. De intrinsieke waarde van CATF wordt jaarlijks voor 31 december bekend gemaakt.

Waarom wordt de waarde in Dollars uitgedrukt en niet in Euro’s?

CATF gebruikt als basisvaluta de US Dollar (“USD”). Bijna alle bezittingen, opbrengsten en kosten worden in USD berekend. Hierdoor is het voor investeerders direct inzichtelijk wat de waardeontwikkeling en resultaatontwikkeling zal zijn. Bij verkoop van uw units ontvangt u via uw eigen bank het equivalent in Euro’s. U hoeft dus niet speciaal een rekening voor USD te openen.

Kan ik mijn units verhandelen?

Inkoop van units in CATF vindt in beginsel jaarlijks op 15 juni plaats. Inkoop vindt plaats op basis van de intrinsieke waarde van een unit minus de eventuele kosten. Dit geschiedt wel onder bepaalde voorwaarden:

  • een verzoek tot inkoop dient tijdig te zijn ontvangen (uiterlijk op 15 mei);
  • er kan een maximum gelden voor de hoeveelheid in te kopen units;
  • er kan een inkoopvergoeding (redemption fee) verschuldigd zijn.

Verder kan het zo zijn dat inkoop wegens omstandigheden geen doorgang kan vinden.

Naast de in beginsel jaarlijkse inkoop van units door CATF, bestaat de mogelijkheid dat BAUM – en/of een door haar aangewezen derde – over kan gaan tot bemiddeling met derden, waardoor zogenaamde wederverkopen kunnen worden gefaciliteerd. Aan een dergelijke overdracht zijn wel administratiekosten (EUR 150) en een bemiddelingsfee (maximaal 7,5%) verbonden.

Zowel aan de inkoop van units door CATF als aan wederverkopen zijn voorwaarden verbonden. U wordt geadviseerd het prospectus te raadplegen voor de actuele voorwaarden en kosten.

Wanneer krijg ik een bevestiging van ontvangst van het Redemptionformulier?

Als u ervoor kiest om uw units te verhandelen via Redemption dient u het bijbehorende formulier in te vullen. Nadat u het ingevulde formulier heeft opgestuurd naar Öko-Life zal u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging krijgen, mits het formulier naar behoren is ingevuld en de aanvullende informatie is bijgevoegd. Wanneer het formulier niet correct is ingevuld of gegevens ontbreken wordt er contact met u opgenomen door Öko-Life.

Als alle gegevens correct en volledig zijn zal Öko-Life uw verzoek tot Redemption doorsturen aan de Fonds administrateur. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van het formulier of met de benodigde bijgevoegde stukken, neem dan gerust contact op met Öko-Life.