Een ervaren team

Het management van CATF kent verschillende disciplines, waarbij een onderlinge taakverdeling een belangrijke rol speelt. Dit blijkt ook uit de samenstelling van het team in Europa en Costa Rica.
BAUM Management s.à r.l. is de beheerder van CATF en is opgericht voor dit fonds.

De leden van het management van BAUM zijn:

  • Dhr. Bastiaan Dijkman (Algemeen Directeur)
  • Dhr. Marcel Learbuch (Operationeel Directeur)
  • Dhr. Frans Blommestein (Financieel Directeur)
  • Dhr. Erik Lammerts van Bueren (Bosbouw)