Korte toelichting over de SAC, ‘Supervisory and Audit Committee’

CATF heeft een gespecialiseerde Toezicht en Controle Commissie die de activiteiten van CATF overziet. CATF is een Luxemburgs beleggingsfonds (met SIF/FCP structuur) en hoewel de Luxemburgse wetgeving geen vertegenwoordiging van investeerders vereist, heeft CATF er toch voor gekozen om een commissie van vertegenwoordigers te installeren. Deze commissie heet de ‘Supervisory and Audit Committee’ (SAC).

SAC leden:

De SAC bestaat uit vijf leden. Vier hiervan zijn CATF unithouders, de overige is een professional.
Bij aanvang van het CATF-fonds zijn de eerste leden aangesteld door beheerder BAUM Management. De huidige voorzitter van de SAC is de heer Gert Jochems.

De heer Jochems heeft voordien gewerkt bij de Nederlandse toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het bankwezen. Op dit moment is de heer Jochems, naast het voorzitterschap, onafhankelijk adviseur en eigenaar van Financial Markets Conduct (financialmarketsconduct.nl).

Aanstelling SAC leden:

De drie unithouders binnen de SAC worden gekozen door u als unithouder. De professionals worden aangesteld door de beheerder BAUM Management. Meer informatie hierover kunt u terugvinden in artikel 7 van de Management Regulations. Om continuïteit te waarborgen en tegelijkertijd te roteren, heeft de SAC besloten één lid per jaar te vervangen. Van de eerste samenstelling van de SAC is er daarom één unithouder-lid voor een jaar aangesteld, één voor twee jaar en de derde voor een periode van drie jaar. Als gevolg zal er ieder jaar een vacature ontstaan binnen de SAC.

De twee professionals in de SAC worden aangesteld door BAUM Management. De eerste die is aangesteld is de voorzitter, de heer Jochems. De tweede is een Unithouder, ook deze is aangesteld door BAUM Management.  De SAC bestaat dus momenteel uit 5 leden. Alle leden van de SAC zijn contractueel gebonden aan het vertrouwelijk omgaan met de ter beschikking gestelde informatie.

De SAC kent verschillende rechten, namelijk:

 1. Recht op informatie van de beheerder BAUM Management
 2. Toegang voor informatie tot de verschillende service providers van CATF
 3. Advies-, instemmings- of aanpassingsrecht ten aanzien van de aanpassing van de overeenkomsten met:

  3.1.     Bewaarbank (Custodian/Depository bank)
  3.2.     Administrator
  3.3.     Accountant
  3.4.     Investment Advisor
  3.5.     Client Communication Agent

 4. Advies en instemmingsrecht met betrekking tot
  4.1.     Aanpassing Management Regulations
  4.2.     Aanpassingen van de Prospectus

Verslag SAC aan de unithouders:

De SAC brengt minimaal op jaarbasis verslag uit aan de unithouders. De SAC en de beheerder (BAUM Management) vergaderen ten minste twee keer per jaar. Alle beslissingen van de SAC dienen unaniem te worden genomen. Wanneer er een gebrek aan overeenstemming ontstaat heeft de beheerder het recht om beslissingen te nemen.

Officiële vergaderdata van de SAC:

 • 24 januari 2018, vanaf 15:00 uur.
 • 28 maart 2018, vanaf 14:30 uur.
 • 30 mei 2018, vanaf 14:30 uur.
 • 25 juli 2018, vanaf 14:30 uur.
 • 26 september 2018, vanaf 14:30 uur.
 • 28 november 2018, vanaf 14:30 uur.

Om het laatste SAC nieuws en de SAC notulen te lezen dient u ingelogd te zijn.