Jaarcijfers

Jaarlijks vindt er eind juni een waardebepaling plaats van alle bezittingen (assets) en schulden (liabilities) van CATF. Dit vormt de basis voor de Net Asset Value (‘NAV’).

Als beheerder van CATF begint BAUM met de vaststelling van de waarde volgens een vooraf vastgestelde methode. Vanaf het begin van CATF is er contact met EY die in de rol van de accountant nagaat of BAUM volledig en correct werkt in zowel Luxumburg als Costa Rica.

Hoe gaat het proces in zijn werk?
Allereerst stellen de bosbouwers in opdracht van BAUM de waarde vast van alle bezittingen en dragen alle informatie die daarvoor gebruikt is over aan ITCR. ITCR valideert deze gegevens en vraagt eventueel meer informatie en uitleg aan BAUM, LATC, ARC en eventueel aan EY. Gedurende dit proces is alle informatie ook altijd beschikbaar voor EY. ITCR vat haar bevindingen vervolgens samen in een rapport dat aan EY wordt aangeboden. Daarop past EY een audit toe o.a. door middel van het stellen van additionele vragen aan BAUM en LATC en inspecties ter plaatse.

Vervolgens rondt EY mede op basis van het ITCR-rapport de audit af inclusief de controle van het jaarverslag. Na de slotbespreking met EY stelt BAUM vervolgens het jaarverslag vast. De toezichthouders in Luxemburg (CSSF) en Nederland (AFM) ontvangen het rapport en
het jaarverslag.

Wilt u meer weten over het ontwikkelen een NAV kijk dan in het jaarverslag 2015, achter de klanten log-in.